CRAB 
Consultancy & Projectmanagement
Altijd samen naar een oplossing

Referenties (waarvoor diverse opdrachten uitgevoerd)

Stichting Indische Harderwijkers (www.indischeharderwijkers.nl) - Organisatie van diverse "Kumpulans".

Stichting Pasar Malam Harderwijk (www.pasarmalamharderwijk.nl) - Organisatie Pasar Malam Harderwijk.

Wijkvereniging Drielanden (www.wijkverenigingdrielanden.nl) - Organisatie en Coördinatie van diverse evenementen.

De Diamant van Midden Nederland (www.dediamantvanmiddennederland.nl) - Projectleider Veluwse Innovatieprijs 2016

Innovatiehuis De Diamant 

- opzetten en implementeren van dit onderdeel van De Diamant van Midden Nederland, i.s.m. RABObank Noord Veluwe

- opzetten en implementeren van het project "Stage Werkt" (bevorderen innovatie door het naar de veluwe trekken van jongeren voor m.n. HBO stages)